La Fallera Major de València, Laura Mengó, i la seua Cort d’Honor ha participat este dimarts en l’acte institucional amb motiu del Dia de la Constitució Espanyola, celebrat a l’Ajuntament de València.

La Fallera Major de València ha escollit per pronunciar l’article 49 de la Constitució i s’ha sumat a la reivindicació que reclama la seua reforma del mateix per eliminar el terme ‘disminuït’.

… A continuació

“Les persones amb discapacitat són titulars dels drets i deures previstos en este Títol en condicions de llibertat i igualtat real i efectiva, sense que puga produir-se discriminació.

Els poders públics realitzaran les polítiques necessàries per a garantir la plena autonomia personal i inclusió social de les persones amb discapacitat. Estes polítiques respectaran la seua llibertat d’elecció i preferències, i seran adoptades amb la participació de les organitzacions representatives de persones amb discapacitat en els termes que establisquen les lleis. S’atendran particularment les necessitats específiques de les dones i xiquetes amb discapacitat.

Es regularà l’especial protecció de les persones amb discapacitat per al ple exercici dels seus drets i deures.

Les persones amb discapacitat gaudeixen de la protecció prevista en els tractats internacionals ratificats per Espanya que vetlen pels seus drets.”


Galería de imágenesInformación: Delegación de medios y comunicación de Junta Central Fallera

Fotografías: Armando Romero (JCF)