El Centenar de la Ploma ha enviado un escrito al Ministro de Cultura i Deportes, el valenciano José Manuel Rodríguez, en el que le agradece su diferenciación del valenciano, como a una de les lenguas cooficiales del Estado, frente a las presiones del catalanismo.

En el escrito el Centenar proclama la singularidad de la lengua valenciana, reivindica a la RACV como a la entidad que está regulando la lengua y recuerda que la AVL fue creada por compromisos políticos i que dentro de sus obligaciones está la de defender la denominación i proteger las particularidades del valenciano.

 

Excm. Sr. D. José Manuel Rodríguez Uribes
Ministre de Cultura.

L’idioma valencià és una realitat viva que es practica en tot el nostre territori i se transmet de pares a fills.

És una llengua codificada i regulada per la RACV, en gramàtica pròpia, vocabulari i sintaxis diferent i diferenciada de qualsevol atra llengua peninsular o europea.

La llegalitat ampara a la denominació del valencià quan en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establix l’idioma valencià com a la llengua pròpia dels valencians.

No serà menester el indicar que històricament el valencià ha segut considerat llengua, inclús en anterioritat a que el català deixara de ser considerat dialecte de l’occità; que ha tingut un sigle d’or, anterior al castellà, a on tots els escritors manifestaven que escrivien en valencià per tal de “lloar a la nació de la que n’eren naturals”.

Per qüestions de necessitat política la llengua valenciana ha segut moneda de canvi per a poder sustentar els governs de l’estat, no és ningun secret el pacte polític pel qual es va crear una “Acadèmia Valenciana de la Llengua” en la fi d’unificar ortogràficament el valencià al català, pero que en la seua constitució, la llei de creació de la AVL, els obliga a defendre la denominació i les particularitats idiomàtiques del valencià.

Han passat molts anys pero no han pogut canviar el llenguage dels valencians que continuen parlant tal i com els seus antepassat li ho han transmés des del breçol. Ademés hi ha un rebuig absolut a canviar-li l’històrica denominació al seu idioma: el valencià.

Per raons d’història, sentimentals, filològiques i llegals el poble valencià no accepta l’absorció pel català que pretenen alguns, fortament subvencionats per l’administració, sense tindre la força popular que requerixen les seus ansies d’anulació d’una llengua secular.

L’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, com a una corporació que té com a missió la defensa dels símbols, la cultura i singularment, la llengua valenciana, vol transmetre-li a vosté el recolzament i agraïment per la particularisació que fa del valencià com a una de les llengües cooficials en l’Estat, atenent a la realitat llegal que nos ampara.

Ben atentament, Miquel Ramon i Quiles, Lloctinent General

 

Información: El Centenar de la Ploma