Des de la Comissió de la Falla Malvarosa vam mostrar la nostra total disconformitat amb el resultat dels premis de Calles Il·luminades 2020, encara que semble el típic cabreig derivat després de qualsevol votació en les nostres Festes Falleres.
Per part nostra estem acostumats a dures garrotades en els resultats dels premis tant en Monuments, com en aquest cas que ens ocupa de les Calles Il·luminades, motiu pel qual hem decidit alçar nostra més enèrgica protesta davant aquests fets que ens venen succ eint en els últims anys.
Cansats del maltractament per part dels Jurats i Junta Central Fallera, any rere any, hem decidit expressar la nostra opinió a través d’aquest comunicat, amb la finalitat d’aconseguir una major equanimitat i justícia per a valorar l’esforç i el treball realitzat per la nostra Comissió al llarg d’aquests últims anys.
El fet en si que ens ocupa, com és el Concurs de Calles Il·luminades, s’estableixen unes bases prèvies al mateix en el qual es valoren certs elements que el jurat ha de tindre en compte a l’hora de valorar i que creiem que no ha sigut correcte a l’hora d’enjudiciar els mateixos. Aquest fet pot ser degut a la seua falta de coneixement tècnic o per falta d’informació per part de l’organisme rector.
A la nostra manera de veure, i així ens obliga l’ordenança municipal que podeu veure en l’arxiu adjunt, hem de respectar una distància entre pòrtics o garlandes de llums de mínim 10 metres per a poder tindre un accés de seguretat a habitatges, fet que la nostra Il·luminació si compleix, però que altres comissions com Sueca Literat Azorín no ho han fet, o en el cas de Cuba Puerto Rico que si bé compleix aquesta regla després té unides les garlandes entre si amb la qual cosa està limitant les normes de seguretat establides.
Amb tots aquests fets fàcilment demostrables i visibles, mostrar nostra més enèrgica protesta davant aquesta desigualtat establida i que no ens permet lluitar en igualtat de condicions amb la resta de Comissions, més si cap que la nostra comissió va ser durament castigat en anys anteriors per aquests mateixos motius.
Lògicament si tots complim amb les ordenances i bases establides competirem en les mateixes condicions, cosa que no hem pogut fer ja que també hauríem tingut l’oportunitat de millorar la nostra decoració incomplint aquestes normes com han fet les altres Falles esmentades.
Totes aquestes anomalies observades lògicament van ser posades en coneixement del jurat en el moment de la seua visita al nostre carrer perquè valoraran en igualtat de condicions les decoracions instal·lades en funció de les bases i normes establides per l’ordenança municipal i del qual se’ls va fer lliurament d’una còpia perquè en prengueu coneixement, tenint també especial informació el representant de Junta Central Fallera que els acompanyava.
En vista del total menystinc per part de l’òrgan rector i en defecte d’això del jurat establit, elevar nostra més enèrgica protesta pels fets esdevinguts i que ens semblen com menys motiu de reclamació, per ser repetitius any rere any i amb diferències de criteri segons qui incompleix les normes establides.
Elevar la nostra protesta per aquest mitjà, com a única manera de fer visible la nostra disconformitat amb els fets esdevinguts any rere any i fins i tot assumint possibles conseqüències en resta de valoracions dels jurats per a altres decisions.
Des d’ací demanar un respecte a una Comissió exemplar en l’esforç i dedicació per la nostra festa fallera des de fa 73 anys de la seua existència, i que any rere any veu minvades les seues forces amb aquestes decisions, que lògicament ens fan pensar la possible participació en pròxims anys en aquest concurs.

Información: La Comisión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *