II CONCURS D’AUDIOVISUALS     TEMÀTICA GENERAL

 

Millor actor:

Raúl Marco Puchol

Audiovisual: “Co-habitant.”

Falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

 

Millor actriu:

Paula Marco Puchol

Audiovisual: “Co-habitant.”

Falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

 

 

Millor direcció:

Macarena Izquierdo Gutierrez

Carlos J. García

Audiovisual: “ Regalets”

Falla: Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

 

Millor guió original:

Raúl Marco Puchol

Audiovisual: “Co-habitant.”

Falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

 

Millor audiovisual

1er. Premio

Falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

Audiovisual: “Co-habitant.”

 

2nd. Premio

Falla: Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

Audiovisual: “ Regalets”

 

3er. Premio

Falla: Cádiz-Denia

Audiovisual: “ Juli Cesar “

 

II CONCURS D’AUDIOVISUALS     TEMÀTICA FALLERA

 

Millor actor:

José Vicente Marco Albert

Audiovisual: “Investigació en equip.”

Falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

 

 

Millor actriu:

Maribel Puchol Marchuet

Audiovisual: “Investigació en equip.”

Falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

 

 

Millor direcció:

Raúl Marco Puchol

Audiovisual: “Investigació en equip”

Falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

 

 

Millor guió original:

Raúl Marco Puchol

Audiovisual: “ Investigació en equip ”

Falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

 

Millor audiovisual

1er. Premio

Falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

Audiovisual: “ Investigació en equip ”

 

2nd.  Premio

Falla: Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

Audiovisual: “ La casa… quin paper ”

 

3er. Premio

Falla: Cádiz-Denia

Audiovisual: “ La meua falla en un fil ”

 

PRIMERA

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment

a: Arantxa Muñoz Vega

en el paper de: Paca                                  de l´obra: Història d´una escala

de la falla: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

 

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment

a: José Albero Luján

en el paper de:  Dona 2                              de l´obra: Homes

de la falla: Borrull-Turia

 

Premi Saragüell a la Millor Actriu Principal

a: Ángeles Hernández Gracia

en el paper de: Helena                               de l´obra: Juicio a una zorra

de la falla: Cádis-Mossén Femenía-Puerto Rico

 

Premi Saragüell al Millor Actor Principal

a: Juan Céspedes Garrido

en el paper de: Reina María                          de l´obra: El rei és mort 2.0

de la falla: Arxiduc Carles-Músic Gomis

 

Premi Premi Saragüell a la Millor Actor o Actriu Novell

a: Guillem Lisarde Sepúlveda

en el paper de:  Guardia                          de l´obra: El rei és mort 2.0

de la falla: Arxiduc Carles-Músic Gomis

 

Premi Saragüell a la Millor Direcció

a: Jaime López Bronchud y Manuel López

en l´obra: Juicio a una zorra

de la falla: Cádis-Mossén Femenía-Puerto Rico

 

Premi Millor Muntatge:

a l´obra: Juicio a una zorra

de la falla: Cádis-Mossén Femenía-Puerto Rico

 

Premi Millor Obra:

Quint Premi

a l´obra: Pels Pèls

de la falla: Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina

 

Quart Premi

a l´obra: História d´una escala

de la falla :Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

 

Tercer Premi

a l´obra: La importància d´anomenarse  Ernest

de la falla:Regne de Valencia-Duc de Calabria

Segon Premi

a l´obra: El rei és mort 2.0

de la falla: Arxiduc Carles-Músic Gomis

 

Primer Premi

a l´obra: Juicio a una zorra

de la falla: Cádis-Mossén Femenía-Puerto Rico

 

 

SEGONA

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment

a: Paula Cabo Agulló

en el paper de:   Cristina                                             de l´obra: On clavem al mort

de la falla: Giorgeta-Roís de Corella

 

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment

a: Fernando Seguí Melero

en el paper de:  Elías                                                    de l´obra: Réquiem

de la falla: Marià Benlliure-Séquia de Tormos

 

Premi Saragüell a la Millor Actriu Principal

a: Sara Soler Mayans

en el paper de: Susana                                               de l´obra: On clavem al mort

de la falla: Giorgeta-Roís de Corella

 

Premi Saragüell al Millor Actor Principal

a: Miguel Marco Mesas

en el paper de:  Rata                                                de l´obra: Nelo Bacora a Nova York

de la falla: Plaça Doctor Collado

 

Premi Saragüell a la Millor Actor o Actriu Novell

a: Jesús Rech Risueño

en el paper de:  Uganda                                            de l´obra: Els últims suïcides

de la falla: Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbá

 

 Premi Saragüell a la Millor Direcció

a: Iván Arbildua Fariñas

en l´obra: On clavem al mort

de la falla: Giorgeta-Roís de Corella

 

Premi Millor obra inédita:

a l´obra: Money money

de la falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

 

Premi Millor Muntatge:

a l´obra: On clavem al mort

de la falla: Giorgeta-Roís de Corella

 

Premi Millor Obra:

 

Quint Premi

a l´obra: La crida

de la falla: Periodista Gíl Sumbiela- Assutzena

 

Quart Premi

a l´obra: Els últims suïcides

de la falla: Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbá

 

Tercer Premi

a l´obra: Nelo Bacora a Nova York

de la falla: Plaça Doctor Collado

 

Segon Premi

a l´obra: Réquiem

de la falla: Marià Benlliure-Séquia de Tormos

 

Primer Premi

a l´obra: On clavem al mort

de la falla: Giorgeta-Roís de Corella

 

 

JOVE

Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove de Repartiment

a: Noelia Guillen Granero

en el paper de:  Merche                                    de l´obra: Divorciades, evangèliques i vegetarianes

de la falla: Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

 

Premi Saragüell al Millor Actor  Jove de Repartiment

a: Sergi Pérez Díaz

en el paper de:   A4                                             de l´obra: Volguts pares

de la falla: Barri de Sant Isidre

 

Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove

a: Nuria Adraos González

en el paper de:  Ana María Aguirre                de l´obra: El florit pensil

de la falla: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

 

Premi Saragüell al Millor Actor Jove

a: José Ricardo Saíz López

en el paper de:  Cris                                       de l´obra: La cambra

de la falla: Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina

 

Premi Premi Saragüell a la Millor Actor o Actriu Novell

a: Sergio García García

en el paper de: Juli Cesar                          de l´obra: Juli Cesar

de la falla: Cádis-Denia

 

Premi Saragüell a la Millor Direcció

a: Silvia Atienza Mora

en l´obra: El florit pensil

de la falla: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

 

Premi Millor Obra Inédita

a l´obra: Live

de la falla: Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbá

 

Premi Millor Muntatge

a l´obra: El florit pensil

de la falla: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

 

Premi Millor Obra:

Quint Premi

a l´obra: Volguts pares

de la falla: Barri Sant Isidre

 

Quart Premi

a l´obra: Juli Cesar

de la falla: Cádis-Denia

 

Tercer Premi

a l´obra: Live

de la falla: Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbá

 

Segon Premi

a l´obra: La cambra

de la falla:  Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina

 

Primer Premi

a l´obra: El florit pensil

de la falla: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

 

Información: Delegación de comunicación de Junta Central Fallera