La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha presentat este dilluns a Junta Central Fallera, les juntes locals de les poblacions amb Falles i tots els sectors productius vinculats a la festa la proposta de configuració i activació de la Comissió Autonòmica de les Falles.

En l’acte ha participat el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, així com una representació de l’àrea de Juntes Locals de JCF.

La Comissió proposarà pautes per a l’elaboració d’accions per part de les federacions, juntes i comissions falleres, gremis i federacions culturals vinculats a les Falles, juntament amb la Conselleria de Cultura, per a la coordinació, promoció, protecció i difusió de la festa de les Falles a la Comunitat Valenciana.


NOTA DE PRENSA

Fuente: Generalitat Valenciana

La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha presentat a la Junta Central Fallera de València, les juntes locals de les poblacions amb Falles i tots els sectors productius vinculats a la festa, la proposta de configuració i activació de la Comissió Autonòmica de les Falles.

La consellera hi ha estat acompanyada per la sotssecretària del seu departament, Eva Coscollà, i pel regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset.

Segons Raquel Tamarit: “Volem presentar aquesta proposta a tota la xarxa d’agents vinculats a una manifestació cultural i festiva que és patrimoni de la humanitat, com les Falles, perquè abans de començar a tramitar-la hi puguen fer totes les aportacions que creguen convenients”.

La consellera ha afegit: “Aquesta és la raó de ser d’un espai autonòmic de coordinació per a dissenyar estratègies de protecció, impuls i difusió de la festa. Concursos, premis, certàmens, activitats, accions culturals amb pólvora, indumentària i molt més formarà part del que la comissió consensue i treballe amb la voluntat de teixir activitat fallera amb visió autonòmica. Volem cohesionar i vertebrar una festa que té ganes de coordinar-se arreu de les comarques i de créixer de manera conjunta”.

“Per tant, hui comencem el camí que centenars de fallers i falleres han fet durant anys i que continuaran fent, però que ara comptarà amb el suport d’un espai de diàleg institucional i d’una conselleria que creu en les Falles com a fenomen festiu i cultural, estés al llarg de moltes poblacions valencianes, sense equivalent al món”, ha explicat Tamarit.

“I, per a posar en marxa aquesta potent xarxa de coordinació, enguany, des de Cultura de la Generalitat ja hem dotat la Comissió Autonòmica de les Falles d’una dotació pressupostària de 70.000 euros”, ha continuat.

Segons el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset: “És una magnífica notícia que aquest projecte arribe a bon port, gràcies a la col·laboració entre la Junta Central Fallera i, per descomptat, la Conselleria”.

“Vull agrair enormement la sensibilitat de la consellera per impulsar una comissió que posa en el centre dues idees clares: que les Falles són un patrimoni compartit de moltes localitats valencianes; i que, com a patrimoni de la humanitat, són un bé que cal preservar, conservar i difondre”. “Per tant, aquesta comissió serà molt fructífera, perquè servirà per a fer valdre cadascun dels elements protegits per la Unesco”, ha indicat.

Les funcions de la Comissió Autonòmica de les Falles

La Comissió proposarà pautes per a l’elaboració d’accions per part de les federacions, juntes i comissions falleres, gremis i federacions culturals vinculats a les Falles, juntament amb la Conselleria de Cultura, per a la coordinació, promoció, protecció i difusió de la festa de les Falles a la Comunitat Valenciana.

Les seues funcions seran: assessorar en l’elaboració d’accions vinculades a la coordinació, promoció, protecció i difusió de la festa de les Falles; debatre i proposar plans i mesures dirigits a la correcta coordinació de les entitats vinculades a la festa de les Falles; proposar la realització d’accions de difusió dels valors culturals de les Falles, amb l’objectiu de millorar i impulsar la promoció i difusió de la festa fallera, dins i fora del territori valencià; organitzar reunions de coordinació i treball amb les diferents juntes locals, federacions de Falles i comissions falleres; aprovar les normes de funcionament de la Comissió; acordar la constitució de grups de treball; convocar reunions informatives amb les juntes locals o federacions de Falles del conjunt de la Comunitat Valenciana; i enfortir els lligams amb les associacions de valencians i valencianes a l’estranger que planten falles al seu país de residència.

La proposta d’integrants de la Comissió Autonòmica de les Falles

La presidència de la Comissió l’assumirà la persona que dirigisca la Conselleria de Cultura, en aquest cas Raquel Tamarit. Altres membres de la Generalitat que s’hi proposen són: la persona titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural, la persona titular de la direcció general competent en matèria de comerç i artesania, la persona titular de la direcció general competent en matèria de turisme, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística, la persona titular de la direcció general competent en les relacions amb els centres valencians a l’exterior i la persona titular de la direcció general competent en matèria de participació ciutadana.

També es proposa com a membres de la Comissió la designació d’una persona en nom de les universitats públiques valencianes, així com les persones titulars de la presidència de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i del Consell Valencià de Cultura.

Es proposa que siguen membres de la Comissió, en representació de les entitats i associacions gremials vinculades a les Falles: una persona en representació de la Federació de Gremis d’Artistes Fallers i Foguerers, de la Federació de Societats Musicals, del Gremi Artesà de Sastres i Modistes, de l’Associació de Fabricants Pirotècnics, de l’Associació d’Estudis Fallers, de la Xarxa de Museus Fallers, de la Federació de Folklore i de la Federació Valenciana de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres.

A més, es proposa que siguen membres d’aquesta, a proposta de les juntes, federacions i comissions falleres: dues persones en representació de la Junta Central Fallera, una persona de cada municipi faller on les Falles són bé d’interés cultural i cinc representants de les juntes locals falleres o federacions de Falles que no queden representades en les dues primeres opcions.


INFORMACIÓ: DELEGACIÓ DE MITJANS I COMUNICACIÓ DE JUNTA CENTRAL FALLERA

FOTOGRAFÍES: FOTOFILMAX FOTÓGRAFOS


FALLAS – FALLAS23 -FALLAS24 – VALENCIA – JCF