Este migdia els i les alumnes del Primer Curs del Cicle de Grau Superior de Formació Professional d’Artista Faller i Constructor d’Escenografies han presentant, dividits en quatre grups, les respectives propostes per al Pi de Nadal 2020: “Com una gàbia”, “Patas arriba”, “Pi Projecte” i “Que mai s’apague la flama”.

L’alumnat, els professors Vicent Almela (jubilat), Jordi Palanca, María Jesús Giménez, Manu Martín i Paco Pellicer i els representants gremials el Mestre Major José Ramón Espuig i Ramón Espinosa han escollit per mig del seu vot el projecte que duu per lema “Patas arriba”, sent autors Dani, Nerea G. i Claudia.

En la seua expplicació i relació, han exposat que estos seran sense dubte uns Nadals molt diferents amb un món totalment capgirat per la pandèmia de la COVID-19. Per eixe motiu el Pi es representa al revés sobre el globus terraqui afectat pel virus. En la seua construcció predominarà la vareta, amb formes inspirades en l’arquitectura contemporània.

Com que el nivell de les propostes ha estat molt alt, per decisió del Mestre Major Espuig i l’acord del professorat per primera vegada el Pi triat inclurà elements de les altres candidatures. A partir de demà, tots i totes els i les alumnes empendran la construcció d’este Pi de Nadal 2020, en tant que amb ell s’examinen de disseny, procés constructiu i organització de plantà.

Eixa és la principal premisa de la construcció de Pi: l’evaluació curricular dels i de les estudiants. A partir d’ahí, s’han obtingut en temps i forma ja els permisos per a plantar i cremar el Pi el divendres més próxim a la Nit de Nadal, el 18 de desembre, sent eixa la voluntat del Gremi. Si bé, sí aplegada la data els protocols sanitaris no ho permten, irremediablement la Festa del Pi de Nadal 2020 haurà de ser suspesa.

El Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València va recuperar la Festa del Pi el 2013, quan no es celebrava des de primers dels 1970s. Amb esta ja són set edicions en l’etapa actual i en totes, l’alumnat de Primer Curs d’Artista Faller s’ha encarregat de la confecció de l’efímer Pi, que enguany conta amb la col·laboració de la Diputació de València i la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.

—————————————————————————————————————————————-

Este mediodía los alumnos y las alumnas del Primer Curso del Ciclo de Grado Superior de Formación Profesional de Artista Fallero y Constructor de Escenografías han presentado, divididos en cuatro grupos, las respectivas propuestas para el Pi de Nadal 2020: “Com una gàbia”, “Patas arriba”, “Pi Projecte” y “Que mai s’apague la flama”.

El alumnado, los profesores Vicent Almela (jubilado), Jordi Palanca, María Jesús Giménez, Manu Martín y Paco Pellicer y los representantes gremiales el Maestro Mayor José Ramón Espuig y Ramón Espinosa han seleccionado por medio de su voto el proyecto que por lema “Patas arriba”, del cual son autores Dani, Nerea G. y Claudia.

En su explicación y relación, han expuesto que estas serán sin duda unas Navidades muy diferentes con un mundo totalmente dando tumbos por la pandemia del COVID-19. Por tal motivo el Pi se representa al revés sobre el globo terráqueo afectado por el virus. En su construcción predominará la vareta, con formas inspiradas en la arquitectura contemporánea.

Como el nivel de las propuestas ha estado muy alto, per decisión del Maestro Mayor Espuig el visto bueno del profesorado por primera vez el Pi escogido incluirá elementos de las otras candidaturas. A partir de mañana, todos los alumnos y todas las alumnas arrancarán la construcción de este Pi de Nadal 2020, en tanto que con él se examinan de diseño, proceso constructivo y organización de plantà.

Esa es la principal premisa de la construcción de Pi: la evaluación curricular de los y las estudiantes. A partir de ahí, se han obtenido en tiempo y forma ya los permisos para plantar y quemar el Pi el viernes más próximo a Nochebuena, el 18 de diciembre, siendo esa la voluntad del Gremio. Si bien, sí llegada la fecha los protocolos sanitarios no lo permiten, irremediablemente la Festa del Pi de Nadal 2020 tendrá que ser suspendida.

El Gremio Artesano de Artistas Falleros de Valencia recuperó la Festa del Pi en 2013, cuando no se celebraba desde primeros de los años 70. Con ésta ya son siete ediciones en la etapa actual y en todas, el alumnado de Primer Curso de Artista Fallero se ha encargado de la confección del efímero Pi, que este año cuenta con la colaboración de la Diputación de Valencia y la Concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia.

 

Galería de imágenes

 

 

Información: Delegación de prensa del Gremio de Artistas Falleros