Les comissions falleres podran recollir les canastelles de flors de l’Ofrena depositades en la plaça de la Mare de Déu al llarg del matí del dimecres 22 de març.

Com és habitual, per a la retirada d’aquestes, els vigilants de seguretat sol·licitaran una carta d’autorització de la comissió, segellada i signada pel president o presidenta, on figure nom i DNI de la persona autoritzada a recollir-la.

Un dia després, el dijous 23 de març, a les 07:00 hores, la Societat d’Agricultors de la Vega retirarà les canastelles que no hagen sigut recollides. Seguidament, es procedirà al desmuntatge del cadafal de la Mare de Déu.


Estimados/as presidentes/as:
El próximo 23 de marzo a las 07:00h., la Sociedad de Agricultores de la Vega retirará las canastillas de flores la Ofrenda depositadas en la Plaza de la Virgen.
El día 22 de marzo, por la mañana, podréis proceder a la recogida de las canastillas por parte de las comisiones.
Para la retirada de estas, los vigilantes de seguridad solicitarán una carta de autorización de la comisión, firmada por el presidente o presidenta y con sello de la misma, donde figure nombre y DNI de la persona autorizada a llevársela.