L’autorització es pot demanar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, https://sede.valencia.es/sede/, on també es pot gestionar la instal·lació de Punts violeta

Els establiments d’hostaleria i restauració poden sol·licitar l’ocupació d’espais públics per a la venda de bunyols en Falles fins al 31 de gener

 

Les tradicionals parades que els establiments d’hostaleria i restauració habiliten a l’espai públic per a la venda de bunyols o masses fregides poden demanar autorització per ocupar carrers, places i zones enjardinades de València durant les pròximes festes falleres fins al 31 de gener. Així consta en la Seu Electrònica de l’Ajuntament https://bit.ly/3ibcCGC, on es pot fer el tràmit en línia amb firma digital.

 

Les persones interessades hauran d’estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per qualsevol concepte, i tenir subscrita pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones. Aiximateix, la parada de venda i les persones que exercisquen en la mateixa l’activitat, hauran de complir els requisits establits en el ban anual de Falles que dicta l’Alcaldia.

 

Amb relació amb la festa fallera, l’Ajuntament també ha posat a disposició de les comissions falleres i altres entitats sense ànim de lucre els materials necessaris i la formació per a implantar Punts Violeta per a unes festes lliures d’agressions sexistes. El termini per a presentar les sol·licituds (https://bit.ly/3sYgAnQ), finalitzarà el proper diumenge,15 de gener de 2023. I en el cas que el nombre d’estes, amb els requisits exigits, siga superior al número màxim de 25, es resoldrà per rigorós ordre d’entrada en el Registre.

 

D’altra banda, la Junta Central Fallera també ha convidat les comissions per participar en la Macrodespertà del dia de la Crida, el 26 de febrer de 2023, que començarà a les 7.30 hores. El termini d’inscripció, que  finalitzarà improrrogablement, el 24 de gener, i es realitzarà a través de la Secretaria Virtual https://bit.ly/3GH1yuj.


 

Informació: Delegació de mitjans i comunicació de Junta Central Fallera

Gabinete de premsa de l’Ajuntament de València