• Subvencions falles i+e

 

La finalitat és “obrir nous camins a la creativitat en la festa de les Falles i promoure noves propostes que tinguen un concepte innovador i experimental i que, a més, potencien la utilització de materials no contaminants ni perjudicials per al medi ambient”

La convocatòria dels XXV premis de falles innovadores i experimentals per a les Falles de 2023 serà aprovada demà per la Junta de Govern

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València aprovarà demà divendres la convocatòria de la XXV edició dels premis a les falles grans i infantils pel seu caràcter innovador i experimental amb motiu de les falles del 2023. Uns premis que tenen com a finalitat promoure aquelles propostes que, pels seus diferents elements, tècniques constructives, registres expressius, tractaments de temes i materials, tinguen un concepte innovador i experimental. A més de potenciar també en elles, la utilització de materials no contaminants ni perjudicials per al medi ambient.

Els projectes inèdits, que competiran tant en categoria gran com en infantil, podran optar a 10 premis per a les falles grans i cinc per a les infantils. A més de l’estendard acreditatiu, les tres primeres falles classificades de cada categoria rebran també una dotació econòmica. El primer premi de falla gran en esta categoria experimental i innovadora anirà acompanyat de 2.000 euros, mentre que el segon ho farà de 1.400 euros i el tercer de 900 euros. Pel que fa a la categoria infantil, la quantitat serà de 1.000 euros per al primer premi, 700 euros per al segon i 400 euros per al tercer.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Pel que fa a la composició i funcionament del jurat, cada categoria comptarà amb 5 persones designades pel regidor de Cultura Festiva i que hauran de representar diferents àmbits de les Falles com ara  la il·lustració, el disseny gràfic, les arts plàstiques, la literatura i la cultura en general.  El jurat pot declarar deserts els premis si considera que els projectes presentats no reuneixen el concepte innovador i experimental propi del concurs.

 

  • Subvencions aniversaris

 

Les subvencions inclouran a confraries, germandats o corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a les celebracions del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples

La Junta de Govern aprovarà demà les subvencions per als actes commemoratius dels  aniversaris de les comissions falleres

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València, amb l’objectiu de “fomentar i promocionar les diferents festes de la ciutat”, té previst per a demà divendres l’aprovació de les ajudes econòmiques per a donar suport a la commemoració dels actes de aniversari de les comissions falleres, les confraries, germandats o corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent. Unes subvencions que s’atorgaran a aquelles entitats que celebren el vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples durant l’exercici festiu 2022-2023.

En el cas de les comissions falleres, els anys es comptaran a partir del primer exercici on va tindre lloc la primera plantà de la falla, tenint en compte que l’exercici 2019-2020 computarà com a falla plantada i registrada tot i la suspensió per la pandèmia. Tanmateix, aquelles comissions d’aniversari que daten d’abans de l’any 1940, hauran d’acompanyar el certificat de Junta Central Fallera amb reculls de premsa de l’època, arxius històrics o bibliotecaris que així ho acrediten. En el cas de les falles que celebren en exercicis diferents la constitució de la comissió adulta de la infantil, es subvencionarà només aquella que tinga lloc abans.

Pel que fa a les quantitats assignades, aquelles comissions que celebren el seu vint-i-cinc aniversari rebran 1.500 euros. En el cas del cinquanta aniversari, la quantitat augmentarà fins als 2.000 euros i per al setanta cinc aniversari serà de 2.500 euros. Per a les comissions centenàries i en endavant, l’assignació serà de 3.000 euros. Una quantitat que rebran en dos terminis, el 75% prèviament a la justificació i el 25% restant una vegada s’haja presentat eixa justificació.

Entre les activitats que entren dins d’estes subvencions es troben les exposicions físiques o de caràcter virtual,  l’elaboració de  material gràfic, literari o audiovisual amb motiu de l’aniversari, així com també, el suport als actes organitzats amb motiu d’eixa commemoració, entre altres.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.


 

INFORMACIÓN: DELEGACIÓ DE MITJANS I COMUNICACIÓ DE JUNTA CENTRAL FALLERA