Serà del 14 al 31 de juliol de 2023

Vos comuniquem que el termini per a presentar candidatura a jurat de Falleres Majors de València 2024 serà del 14 al 31 de juliol de 2023. No es tindrà en compte cap candidatura rebuda amb posterioritat a la finalització del termini.

Recordar que podran presentar-se presidents i presidentes de falla i d’agrupació, membres de Junta Central Fallera o qualsevol altre faller o fallera censat en comissions de JCF, en possessió del Bunyol d’Argent i amb l’aval de la presidència de la seua comissió.

Així mateix, no es podran presentar aquelles persones que hagen sigut jurats de Corts d’Honor o de Falleres Majors de València en qualsevol dels últims cinc anys. Tampoc podran aspirar a jurats del procés adult o del procés infantil aquelles persones censades en comissions amb candidates en qualsevol dels dos processos adult o infantil. En cas que es complisca alguna d’aquestes circumstàncies es retirarà la seua candidatura per presentar imcompatibilitat manifesta sobre aquest tema.

Totes les persones aspirants hauran d’adjuntar un currículum personal i faller en què es detalle especialment els requisits marcats per aquesta convocatòria amb l’objectiu que puga ser pres en consideració per l’assemblea de presidentes i presidents.

Els interessats/as podran presentar les seues candidatures emplenant el butlletí disponible en la Secretaria Virtual > Zona Privada > Inscripcions > Secretaria.

Una vegada emplenat haureu d’imprimir-ho, signar-ho i escanejar-ho en format jpg o pdf, i enviar-ho per Secretaria Virtual > MENÚ PRINCIPAL > REGISTRE D’ENTRADA

No s’acceptarà cap butlletí emplenat a mà, per a evitar errors de transcripció, ni presentat per un altre mitjà que no siga per la Secretaria Virtual.


INFORMACIÓN: DELEGACIÓN DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN DE JUNTA CENTRAL FALLERA